Simbang Gabi Mass

Add Fri, Dec 22 @ 6:00 PM

All are invited to our Simbang Gabi Mass, a Filipino tradition!

¡Todos están invitados a nuestra Misa Simbang Gabi, una tradición filipina!

BACK TO LIST